Giấy chứng nhận

iso9001

iso9001(Tiếng anh)

iso14001

iso14001(Tiếng anh)

Chứng nhận chất lượng (Q-Mark)

Khung đỡ mái che (Số 30-0755349)

Vỏ bọc ngoài cột trụ dùng cho kiến trúc và lắp ráp ( Số 30-0825886-1)

Khung đỡ mái che (Số 30-0801295)

Khung cố định tấm mái che (Số 30-0801294)

Q-mark tiếng Anh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Giấy chứng nhận ưu đãi 3. Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO14001

Hệ thống mái che dễ dàng lắp ráp và tháo dỡ (Số 10-1149562)

Hệ thống mái che có trang bị bộ kết nối thanh nẹp (Số 10-1452944-1)

(Vỏ bọc ngoài ống) (Số 10-1494169-1)

Bộ phận cố định, thanh bọc ngoài, thanh cố định và hệ thống mái che (Số 10-1515142)

Chứng nhận chất lượng Chỉ định 2016